Protocol Datalekken Vagebond

Vagebond gaat uiterst zorgvuldig om met alle gegevens waarvan zij kennis neemt, zij het van medewerkers, gelieerde entiteiten en of personen, cliënten, leveranciers, adviseurs en andere derden. Om die reden sluit zij waar nodig verwerkersovereenkomsten en beschikt zij over een verwerkingsregister waarin onder andere de door haar gedane DPIA’s zijn opgenomen. Tevens beschikt zij over een register datalekken en beveiligingsincidenten, alsmede over een meldingsformulier beveiligingsincidenten.

Indien zich een beveiligingsincident voordoet, dan geldt binnen 24 en voor ieder van de personen die daarvan – in de ruimste zin van het woord – deel van uitmaakt, het volgende stappenplan:

Belangrijke gegevens:

Contactpersonen ‘privacy’:

Gianluca Riggio (+316 4104 5321, info@vagebond.nl) Tom Huynen (+316 4819 3009, info@vagebond.nl)

Autoriteit Persoonsgegevens: Postbus 93374 2509 AJ Den Haag 0900 3282 535 of 088 1805 255